تبلیغات


لطفا قوانین و مقررات زیر را کاملا مطالعه کنید

1. سایت بسوی فردا یک سایت سرمایه گذاری است و هیچ گونه ربطی به سایت های بخت آزمایی ، شرط بندی و غیره ندارد
تمامی اطلاعات کاربران در سایت محفوظ است و اطلاعات گرفته شده برای تشخیص هویت شخص است.2
لطفا اطلاعات را دقیقا وارد کنید در غیر این صورت شما عضو شناخته نمیشوید .3
4.شما یک هزار ریال سرمایه گذاری میکنید و در کل 1500 ریال سود میکنید

5. برای شما دعوت نامه سهام سرمایه گذاری ارسال مشود که در این دعوت نامه شرکت با شما قرارداد می بند وتضمین میکند
در صورت لغو سرمایه گذاری شرکت پول شما رو به حساب شما بر میگرداند+ محاسبه سود آن
بعد از ثبت نام شما به شما دعوت نامه ارسال مشود
که در آن تعهد شرکت به شما تضمین می دهد
6. فقط 5%درصد در این روش شرکت سود میکند 95% سرمایه گذار سود می کند
برای یک هزار یال شما تضمین داده می شود

7.شماره حساب شرکت
شماره حساب سیبا بانک ملی ایران
0302705957009
شماره کارت:
6037991051902108
بنام صادق پورفتحی

8.بعد از واریز به حساب برای شما به ادرس که در فرم وارد کردید دعوت نامه قرداد فرستاده می شود

 

* نام و نام خانوادگی :
کد ملی :
شماره شناسنامه :
* آدرس ایمیل:
استان :
شهر :
تلفن :
آدرس کامل :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
*شماره فیش واریزی:
*نام بانک که به حساب شرکت واریز کردید: